Antoine Jacobs

Antoine (A.P.J.) Jacobs (*1965) studeerde geschiedenis en Nederlands aan de Hogeschool Katholieke Leergangen te Sittard (1990) en geschiedenis aan de Rijksuniversiteit utrecht (1994). Hij promoveerde in 2001 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was werkzaam voor het bisdom Roermond, het Meertensinstituut, de Nederlandse provincie van de dominicanen, het Monumentenhuis Limburg en de Radboud Universiteit Nijmegen. Sedert 2008 schrijft hij in opdracht van de Nederlandse provincie der karmelieten de geschiedenis van deze orde in de negentiende en twintigste eeuw. Hiertoe is hij gedetacheerd bij het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.

Boeken van deze auteur

5 boeken
Historisch repertorium van de kloosters van de Orde der Broeders en Zusters van O.L. Vrouw van de berg Karmel (13de eeuw – 1940)
De karmelieten vestigden zich in de dertiende eeuw ook in Noord-Nederland. De karmel van Haarlem ontstond volgens de overlevering in 1249, maar in elk geval vòòr 1270. In de loop van de eeuwen w...
De congregatie van de Aanbidding van de Gerechtigheid Gods / Zusters van Christus Verlosser bestond al bijna tachtig jaar toen zich in 1903 donkere wolken samenpakten. Een groot conflict tussen ...
Geschiedenis van de Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid van Créhen in Nederland (1903-heden)
Dit boek is leverbaar vanaf 26 september 2021. De congregatie van de Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid werd bijna 200 jaar geleden door pastoor Guy Homery in het Bretonse dorpje Créhe...
Reisverhalen uit de 19de eeuw
In de negentiende eeuw ontstaat het massatoerisme. Toenemende welvaart in combinatie met de opkomst van goedkope en snelle vervoermiddelen, zoals de trein, maken het mogelijk om enige dagen vaka...
Reisverhalen uit de 19de eeuw
Reeds in de Oudheid werden reisverhalen geschreven. Ook onze contreien werden in het verleden bezocht door reizigers, maar dat leidde zelden tot uitvoerige verslagen. In de negentiende eeuw vera...