Bjorn Knoops

Schrijven is voor Bjorn Knoops niet alleen een genoeglijke bezigheid. Het is zijn passie, en het is therapie. Als kind zijnde ervoer hij al een zekere drang om iets te moeten creëren; een begeerte door wier verwezenlijking zijn zinnen hoogst aangenaam werden aangedaan. Een verhaal beginnen om af te ronden – niet zonder inhoudelijke boodschap – veronderstelde het vooruitzicht van genot. Voortdurend klom hij in de pen en schreef bij de vleet. Tot de dag van vandaag zet die drang zich voort.

Boeken van deze auteur

1 boek
Ben Stada lijkt voor pech te zijn geboren. Hij wordt door zijn moeder verstoten en van zijn vader ontbreekt elk spoor. Een liefdeloze, nare jeugd tekent zijn leven en uit zich in wantrouwen en a...