Ferdinand Mertens

Ferdinand Mertens (1946) doorliep in Den Haag een ambtelijke loopbaan en was onder meer inspecteur-generaal van het Onderwijs. Over zijn geboortedorp, de pastoor en Aad de Haas publiceerde hij Fragment, Wahlwiller 1950-1960 (1996). Hij schreef ook over de Oostenrijkse filosoof Otto Neurath en de maakbaarheid van de betere samenleving (Den Haag, SCP-essay 2007). Zijn grootvader was een zoon van de geportretteerde burgemeester van Slenaken.

Boeken van deze auteur

1 boek
tijdens het burgermeesterschap van Alphonse van Melsen 1881-1899
In Slenaken tijdens het burgermeesterschap van Alphonse van Melsen neemt Ferdinand Mertens – achterkleinzoon van Van Melsen – ons mee naar Slenaken aan het einde van de 19de eeuw. Wat stond een...