Hans Meex

In een van zijn eerste levensjaren komt de
diagnose ´hemofilie´. Het speelse kind dient op advies van de artsen zoveel als mogelijk in ´een doos met watten´ te blijven. De jonge Hans laat zich niet aan banden leggen en leidt zoveel als mogelijk een gewoon leven. Hij gaat voor
begeleiding en scholing naar een gespecialiseerde instelling voor jeugdigen met een beperking. Volgt daarna - ondanks de toezegging van officiële instanties dat hij nooit zou hoeven te werken - een beroepsopleiding en start een carrière bij een krantenbedrijf.

Gelijktijdig zet Hans zich op diverse fronten in voor de belangenbehartiging van hemofiliepatiënten, terwijl zijn eigen gezondheid zienderogen achteruit gaat. Via medicijnen van bloedproducten wordt hij besmet met hepatitis-C en loopt tevens een levensbedreigende aandoening op. Hans komt terecht in een medische achtbaan, maar toont zich een vechter die op basis van grondige expertise de confrontatie aangaat met zijn behandelaren. Zo redt hij meermaals zijn eigen leven.

Boeken van deze auteur

1 boek
´Levenslang ziek´ is een autobiografie. Een overzicht van mijn leven als ´chronisch en multidisciplinair patiënt´. Geen ´klaagboek´ van de zoveelste Nederlander die in de veronderstelling verkee...