Harrie Leenders

Harrie Leenders (1950-2017) behaalde in 1971 aan het Stedelijk Lyceum en Havo te Maastricht zijn gymnasiumdiploma. Hij studeerde tussen 1971 en 1980 Nederlands (hoofdvak 19de-eeuwse letterkunde) aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn afstudeerscriptie was een historisch-kritische editie van de Leekedichtjens van de domineedichter P.A. de GĂ©nestet (1829-1861). Een jaar voor zijn afstuderen werd Harrie docent Nederlands aan het Bernardinuscollege te Heerlen. Hij ging in 2014 met pensioen. Harrie koestert grote belangstelling voor de 19de-eeuwse Nederlandse letterkunde. Deze bracht hem ook op het spoor van reisverhalen.

Boeken van deze auteur

1 boek
Reisverhalen uit de 19de eeuw
Reeds in de Oudheid werden reisverhalen geschreven. Ook onze contreien werden in het verleden bezocht door reizigers, maar dat leidde zelden tot uitvoerige verslagen. In de negentiende eeuw vera...