Herman Kaldenhoven

Herman Kaldenhoven (1940) is van beroep leraar Frans geweest. Hij is altijd geïnteresseerd in alles wat taal betreft. Zijn boek over Limburgse toponiemen komt ook voort uit deze interesse.
Er bestond geen uitgave met een uitgebreid overzicht van deze Limburgse plaatsnamen. Herman Kaldenhoven wil in deze leemte voorzien. Hij heeft jarenlang vele publicaties en archieven geraadpleegd om een zo volledig mogelijke lijst van Limburgse plaatsnamen samen te stellen. Inmiddels heeft hij weer veel nieuwe items kunnen toevoegen aan de lijst.

Boeken van deze auteur

1 boek
Lijst van Limburgse Toponiemen.
Van 'Wat betekent deze plaatsnaam?' verschijnt eind februari 2019 een nieuwe versie. Deze tweede druk bevat nog meer verwijzingen dan de eerste druk, met dank aan de vele enthousiaste lezers die...