Jo Wijnen

Jo Wijnen (1939) is ‘krantenstukjesschrijver’. Hij werkte o.m. als correspondent voor een groot aantal Nederlandse kranten in Washington en Brussel, had daarna leidende functies in de journalistiek en schreef gedurende zijn gehele loopbaan ‘columns’, ofschoon hij zelf liever van ‘stukjes’ spreekt. Van die stukjes verschenen in de loop der jaren vijf verzamelingen in druk. Ook publiceerde hij in 2003 de essaybundel ‘Het Zwervend Oordeel’, in 2008 ‘Kort van Stuk’ en eerder een roman en een verhalenbundel.

Boeken van deze auteur

1 boek
In dit boek zijn 185 stukjes opgenomen die hij voor dagblad De Gelderlander schreef. Hij slaat daarin een mild sceptische toon aan vooral als hij komt te spreken over de wonderen van de moderne...