Mark van Dijk

Drs. Mark van Dijk (1957), geboren en getogen in Heerlen, studeerde Kunstgeschiedenis en Archeologie in Utrecht. De doctoraalscriptie over een geschrift van Geert Grote (Contra Turrim Trajectensem) werd in 1982 uitgegeven en was de allereerste uitgave van de Utrechtse uitgeverij MATRIJS.
Tevens een studie Nederlands Recht, met een vrije afstudeerrichting rond het thema Geschiedenis van staat en bestuur in Nederland. De eindscriptie vormde een onderzoek naar het ambt van schout van de hoofdschepenbank Heerlen.
Hij schreef enkele boeken en brochures, al dan niet in opdracht, over vooral de lokale geschiedenis van Heerlen en omgeving. Een bekende is 2000 jaar Heerlen. Van Romeinse nederzetting tot moderne stad (Heerlen 1998), in samenwerking met M. Put en anderen. Vele artikelen verschenen in het historisch tijdschrift Het Land van Herle, een periodiek waarvan hij tevens al vele jaren redacteur is.
Als historicus was hij verbonden aan Rijckheyt en Schunck*; nu werkzaam als tekstschrijver, tekstbezorger en eindredacteur van diverse uitgaven.
In voorbereiding zijn een biografie van J.M. Dautzenberg en het KesselsProject, een aantal uitgaven rond M.J.H. Kessels.

Lid werkgroep Open Monumentendag Heerlen
Redacteur Jaarboek OS HEEM, heemkundevereniging Welten-Benzenrade
Voorzitter Heerlensche Schaakvereniging
Voorzitter Heerlens SchrijversCafé

Boeken van deze auteur

2 boeken
Leven, werk en geboortedorp van J.M. Dautzenberg (1808-1869)
Dichter, publicist, onderwijsvernieuwer, vertaler, germanofiel, flamingant, stille kracht en inspirator: allemaal etiketten die op Dautzenberg kunnen worden geplakt. Wat Dautzenberg (1808-1869) ...
Jaarboek Os Heem 1 (2011)
In 1858 stond Welten op. De priester Frans Leonard Stassen werd de eerste zielzorger van het nieuwe rectoraat Welten. Dat werd feestelijk gevierd en bracht het aloude kerkdorp nieuw zelfvertrouw...