Wim Thijssen

Wim Thijssen (Vaals, 1946) studeerde biologie en antropologie aan de universiteit van Nijmegen. Hij promoveerde daar op een studie over het mechanistische mensbeeld. Na zijn promotie bleef hij tot zijn pensionering werkzaam in de faculteit natuurwetenschappen als universitair docent geschiedenis en filosofie van de biologie en wetenschapsstudies.
Jos Pelzer leerde hij in de zeventiger jaren kennen via zijn echtgenote die zijn kleindochter is. Jammer genoeg wist hij toen niets van het tragische einde van diens voorzitterschap van de katholieke mijnwerkersbond en het was ook nooit onderwerp van gesprek.

Boeken van deze auteur

1 boek
Hoe zijn gijzeling door de Duitsers zijn carrière beëindigde
Het boek vertelt het verhaal van Jos Pelzer (1898-1981) die bijna dertig jaar een centrale rol speelde als bestuurder van de katholieke mijnwerkersbond, maar aan wiens glanzende carrière in 1943...