De Operstehong van Welten

Jaarboek Os Heem 1 (2011)

Auteur: Mark van Dijk

In 1858 stond Welten op. De priester Frans Leonard Stassen werd de eerste zielzorger van het nieuwe rectoraat Welten. Dat werd feestelijk gevierd en bracht het aloude kerkdorp nieuw zelfvertrouwen en elan. De Limburger Courier, een Heerlense courant, drukte bij deze gelegenheid een jubelrijm af: ‘De Operstehong van Welten’.
In 2011 kwam een tweede wederopstanding tot stand. Een vergeten, maar heus Weltens appelras werd opnieuw aangeplant in de boomgaard van de hoogstamfruitboomvereniging De Loorenhof.
En eigenlijk was er ook een derde operstehong. Het verenigingsblad van de heemkundevereniging Welten-Benzenrade, eens een kleine kwartaaluitgave, herrees uit zijn as in de vorm van … een heus jaarboekje.
In deze uitgave is gekozen voor een samenbindende titel: ‘De Operstehong van Welten’. Twee doorwrochte en geannoteerde historische artikelen behandelen twee voorbeelden van wederopstanding. Deze zijn aangevuld met twee authentieke verhalen uit Welten en Benzenrade, gevonden in de collectie van dhr. Dohmen in Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis in Heerlen (voorheen Stadsarchief).
Een deel van de illustraties is in kleur: negentiende-eeuwse afbeeldingen van de Weltense appel.

ISBN: 978-90-79226-06-1|Pagina's: 56|Foto's deels in kleur