In het dorp Schutterij Sint Martinus Born

Auteur: Bèr Deuss

Het winnen van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in 2022 was de aanleiding tot het schrijven
van dit boek, dat tot stand kwam in opdracht van Schutterij Sint Martinus Born. Dit rijk
geïllustreerde boek geeft een beeld van de schutterij, haar geschiedenis en het dorp Born in
hun onderlinge ontwikkeling en binding. Goede tijden voor de dorpsgemeenschap waren
niet altijd goede tijden voor de schutterij, en vice versa. Tevens geeft het boek een kijk op het
“zijn” van schutterij en de reden van haar bestaan. Hoewel het boek is toegesneden op de
schutterij van Born, is de beschreven ontwikkeling en de reflectie op de huidige tijd, zeer
lezenswaardig voor iedereen die betrokken is bij het schutterswezen.

ISBN: 9789079226955|Pagina's: 128|paperback