Jan Stuyt

Architect en stedenbouwer in Parkstad

Auteur: Emile Hollman

Architect Jan Stuyt (1868-1934) is van grote waarde geweest voor de stad Heerlen. Hij was de eerste die in deze regio gedachten over stedenbouw deels kon realiseren. Van hem zijn niet alleen beeldbepalende gebouwen als de Vroedvrouwenschool en de Ambachtsschool maar ook is zijn hand nog steeds zichtbaar in het stratenplan van de stad.
Jan Stuyt bouwde in heel Nederland en werd in de Oostelijke Mijnstreek binnengehaald omdat Heerlen door de opkomst van de steenkolenmijnen expandeerde van dorp naar stad. Stuyt bouwde kerken, scholen, villa’s en heel veel arbeiderswoningen. Ze bepalen voor een deel nog steeds de identiteit van wat tegenwoordig Parkstad heet.

ISBN: 9789079226870|Pagina's: 184|softcover