Op goed geluk

Auteur: Jo Wijnen

In dit boek zijn 185 stukjes opgenomen die hij voor dagblad De Gelderlander schreef. Hij slaat daarin een mild sceptische toon aan vooral als hij komt te spreken over de wonderen van de moderne tijd zoals de blijvende gezondheid, de eeuwige jeugd en de kans op het nooit aflatend geluk. Ook trekt hij graag ten strijde tegen de gangbare modieuze prietpraat, de hypes die nergens toe leiden, de trends die nooit houdbaar zijn en de nieuwlichterijen die meestal oude koek blijken. Jo Wijnen vindt dat de veldtocht die hij tegen dit soort zaken voert weliswaar ‘geen enkel nut dient, maar het bestaan toch zin en betekenis geeft. Want we vechten niet om te winnen, maar om de moed niet te verliezen’.
'Op goed geluk' wordt 21 september gepresenteerd in de Orangerie te Roermond.

ISBN: 978-90-79226-19-1|Pagina's: 195|softcover