Van Alabama naar Margraten

Jefferson Wiggins’ herinneringen aan zijn diensttijd in het gesegregeerde Amerikaanse bevrijdingsleger

Auteur: Mieke Kirkels

Verschijningsdatum 26 mei 2023

Tot voor kort was er in Nederland nauwelijks iets bekend over de rassenscheiding
in het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereld oorlog.
Zwarte Amerikanen mochten niet vechten, maar alleen onder steunend
werk doen. Zo kregen zij de zware taak om in het Limburgse Margraten
duizenden en duizenden gesneuvelde mannen te begraven. Een van die
graf delvers was de Zwarte soldaat Jefferson Wiggins, 19 jaar oud.
Vijfenzestig jaar na de vreselijke maanden op de Amerikaanse begraafplaats
was dr. Wiggins te gast in Margraten. Hij ontdekte dat men hier totaal
geen weet had van de strikte rassensegregatie in het US Army van destijds.
Het is aan deze veteraan te danken dat inmiddels veel meer bekend is over
de rol van Zwarte Amerikaanse troepen bij de bevrijding van Nederland.
Hij vroeg oral historian Mieke Kirkels om hem te helpen bij het vastleggen
van zijn herinneringen aan de traumatische tijd in Margraten.
Het boek Van Alabama naar Margraten – herinneringen van grafdelver
Jefferson Wiggins verscheen in 2014, een jaar na zijn dood.
Op basis van nieuwe en aanvullende feiten uit onderzoek door Sebastiaan
Vonk (MA) en Mieke Kirkels is besloten tot het schrijven van deze uitgebreide,
tweede editie.

ISBN: 9789079226948|Pagina's: 144|softcover