Boeken in voorbereiding

4 boeken
achtenveertig kwatrijnen
Ik lijk verloren als ik je niet vind. In dorre bladeren woelt en zoekt de wind, hij spreidt en jaagt bijeen, is even stil: ik hoor je adem tot hij weer begint. In het dichterschap van ...
gedichten
In mei/juni verschijnt bij Uitgeverij Leon van Dorp de nieuwe bundel van Paul Hermans getiteld ‘Verlatingen’ met nieuwe gedichten.
Lijst van Limburgse Toponiemen.
Van 'Wat betekent deze plaatsnaam?' verschijnt eind februari 2019 een nieuwe versie. Deze tweede druk bevat nog meer verwijzingen dan de eerste druk, met dank aan de vele enthousiaste lezers die...
Belevenissen in een verzorgingshuis
Bij een val liep Lucie Verzandvoort een gebroken knie op en tijdelijke opname in een verzorgingshuis was noodzakelijk. Het gebonden zijn aan een rolstoel en de noodzaak van hulp viel Lucie, die ...