Recensie over: De geur van kolen

In deze documentaire met een inleiding, epiloog en verantwoording belicht de auteur in twaalf hoofdstukken de ontwikkeling van Heerlen in de twintigste eeuw. Hij laat zien hoe overheid, mijnen en kerk verweven waren bij de opkomst, bloei en neergang van de stad. Het geheel is aantrekkelijk verbonden met een familiegeschiedenis. Men herkent de onderzoeksjournalist in de auteur bij de analyse en presentatie van onderwerpen, met als climax zijn verslag over een burgemeester die wellicht 'fout' was in de Tweede Wereldoorlog en daarna toch nog ruim vijftien jaar aan het bewind kon blijven. De publicatie is goed verzorgd, bevat een katern met vooral familiefoto's in zwart-wit en heeft naast een literatuuropgave een personen- en zakenregister, maar mist een notenapparaat. Mede door het consequente gebruik van de tegenwoordige tijd is het boek vlot te lezen, het geeft de lezer een interessante indruk van de sociaal-economische betekenis van de vroegere mijnbouw in Zuidoost-Limburg en past goed in de reeks van geschriften die daarover al is verschenen. Recensent:

Recensie door: NBD-Biblion / Dr. J.C.M. van Stratum