Recensie over: aap-bis-zjwaam

Leesplankjes hebben lange tijd een rol gespeeld in het Nederlandse leesonderwijs. Het bekendste leesplankje is de uit het eind van de negentiende eeuw stammende 'Aap, noot, mies'-variant van de onderwijzer M.B. Hoogeveen, met tekeningen van Cornelis Jetses. Maar er zijn veel meer varianten in gebruik geweest, en ook zijn erdoor de jaren heen allerlei dialectplankjes ontworpen.
Leonie Robroek is verzamelaar van leesplankjes. Zo'n honderdnegentig exemplaren uit haar verzameling zijn nu te bewonderen in het boek 'aap-bis-zjwaam'. Het overgrote deel bestaat uit de al genoemde onderwijsvarianten en allerlei dialectplankjes, maar er zijn ook buitenlandse plankjes opgenomen, en een afdeling curiosa, met op het leesplankje gebaseerde reclame-uitingen – en zelfs een geborduurd exemplaar.

Recensie door: Genootschap Onze Taal