Recensie over: Heil uit de diepte (Kolen, kerk en ketterij)

In deze historische debuutroman verknoopt de in geschreven en gesproken taal ervaren auteur twee verhaallijnen op knappe wijze met elkaar. Een deel van het verhaal speelt in de roerige periode van eind 17e - 18e eeuw waarin het Jansenisme de verhoudingen binnen de katholieke kerk op scherp zette. De abdij van Rolduc (Kerkrade), waar de kloosterlingen zich behalve met religieuze aangelegenheden ook met kolenbouw bezig hielden, ondervond hiervan natuurlijk de gevolgen. Maar dat was niet alles. In de paar kilometers rondom het klooster hield ook de beruchte bende van de Bokkenrijders huis en werden de vermeende bendeleden gefolterd en berecht. De tweede verhaallijn speelt in de turbulente jaren zestig en zeventig van de voorbije eeuw en laat zien hoe een nieuwe hoofdredacteur van een regionale krant zijn weg moet vinden in een voor hem onbekende regio. Het goed geschreven boek met een hoog historisch realiteitsgehalte verdient een groot lezerspubliek. Inclusief enkele zwart-wit illustraties, literatuurlijst, verklarende woordenlijst en citatenlijst.

Recensie door: NBD-Biblion / M. van Leeuwen