Recensie over: Bokkenrijders. De schande van Limburg (2)

Het langverwachte tweede deel van het revolutionaire standaardwerk over de Limburgse bokkenrijdersbenden. Het behandelt de derde golf bokkenrijdersprocessen (van 1770 tot 1778) en wat er daarna gebeurde. Zoals we van de schrijver gewend zijn, is ook nu geen processtuk onbekeken gebleven om de waarheid over deze geheimzinnige spookachtige roversbenden te achterhalen. Dit in tegenstelling tot zoveel wat eerder over dit wat schimmige onderwerp gepubliceerd werd. Titanenarbeid! Juist door uit te gaan van de processtukken en de getuigenverklaringen ontstaat een helder, zeer leesbaar en duidelijk verslag van wat in die dagen echt speelde; slachtoffers van onbekwame rechters die door marteling bereid waren de meest fantastische verklaringen af te leggen, en op die wijze honderden mede-onschuldigen in hun ondergang meesleepten. Dit werk is voor iedere geïnteresseerde goed leesbaar, zelfs spannend. Daarnaast is dit ook een mijlpaal in de rechtshistorische geschiedschrijving. Bevat afbeeldingen in kleur en zwart-wit. Met cijfers en lijsten van vervolgden en andere beschuldigden, noten en literatuuropgave. Kan onafhankelijk van het eerste deel gelezen worden ('Bokkenrijders : schande van Limburg : twee bokkenrijdersprocessen in Overmaas 1743-1745 en 1750-1752'*). *2013-48-4692 (2014/17).

Recensie door: nbD-Biblion