Recensie over: Bokkenrijders. De schande van Limburg (2)

De derde bokkenrijdersvervolging in 1771 tot 1777 was zeer gewelddadig, zo blijkt uit het onderzoek van François van Gehuchten. Vanuit ‘Brussel’ kwamen overheidsresoluties die de procesgang moest verbeteren en zorgen voor minder vervolgingen. ‘Den Haag’ ondernam pas anderhalf jaar later stappen om de vervolgingen te minderen. Hierdoor werden in de Noordelijke Nederlanden, onder tortuur, heel wat onschuldigen ter dood gebracht. Een van de donkerste periodes uit de rechtsgeschiedenis van Nederlands-Limburg koesterde het waanidee dat deze bendeleden een verbond hadden gesloten met de duivel.


Waren de brave veroordeelde Limburgers écht veranderd in bokkenrijders? Pleegden hardwerkende arbeiders werkelijk roofovervallen? Waarom werd de tortuur zo veelvuldig toegepast? Dit boek vertelt over de toegeschreven middelen en de vervolgingen in ’s-Hertogenrade, Heerlen, Beek, Klimmen, Gulpen, Margraten, Valkenburg en Overmaas. In een bijlage is de lijst van de vervolgden opgenomen. Met het doornemen van deze enorm lange namenlijst word ik stil … 472 Limburgers die verdacht zijn van bendevorming en duivelsaanbidding worden terechtgesteld. Honderden anderen worden beschuldigd van medeplichtigheid en nog eens een duizendtal zijn beschuldigd als bendelid. De gerechtelijke dwalingen in Nederlands-Limburg zijn van een ongeziene omvang!

De mythen en sagen van de bokkenrijders worden in deze interessante studie doorprikt. Dit is een boeiend onderzoek naar een treurige periode in Nederlands-Limburg.

Deel I over de bokkenrijders verscheen in 2013. Het handelt over twee bokkenrijdersprocessen in Overmaas in 1743-1745 en 1749-1751.

Recensie door: Lieve Declerck (Reisboeken.be)