Recensie over: Levenslang ziek

Vanaf zijn geboorte is Hans Meex (1965) hemofiliepatiënt. Door complicaties krijgt hij hier nog een aantal aandoeningen, waaronder een Hiv-infectie, bij. In dit boek beschrijft hij zijn leven, zijn strijd om te overleven en vooral de moeilijke weg in de “witte jassen”-wereld. Keer op keer moeten hij en zijn vrouw in opstand komen tegen beslissingen van artsen en zelf tijdig ingrijpen als de medische disciplines langs elkaar heen werken en er fouten gemaakt worden. Wel lukt het hun om een multidisciplinair team te laten vormen om zijn specifieke behandeling gezamenlijk te bespreken en uit te voeren. Met veel vaart, humor en en gezonde dosis zelfspot geschreven boek, met de onderliggende waarschuwing om altijd zelf alert te blijven, vragen te stellen en kritisch te zijn als je onder behandeling bent van artsen en je vooral niet willoos over te leveren. Met enkele zwart-witfoto’s.

Recensie door: NBD Biblion