Recensie over: Gevallen land

Van deze auteur verscheen eerder romans die zich afspelen in de regio Zuid-Limburg en dit verhaal vormt hier geen uitzondering op. In een post-apocalyptische variant op onze huidige samenleving heeft de terroristische organisatie Islamitische Wereld een serie kernraketten afgevuurd op Nederland, waardoor de bevolking grotendeels is uitgeroeid. De zestienjarige hoofdpersoon Erik heeft met enkele duizenden andereen een onderkomen gevonden in een atoomschuilkelder in de Limburgse mergelgrotten, waar zich een verhaal ontspint over gedwongen volwassen worden, liefde, machtsstrijd en overlevingsdrang. De schuilkelder bestaat in werkelijkheid ook, als een overblijfsel uit de Koude Oorlog, en de auteur heeft getracht meer van dit soort elementen uit de regio in zijn verhaal te verwerken. Voor een geïnteresseerd publiek is op deze manier inzichtelijk gemaakt hoe het leven in en claustrofobische schuilplaats wordt ervaren en hoe ons land eruit zou zien na een grootscheepse terroristische aanval.

Recensie door: NBD Biblion