Recensie over: Zwarte droom

ZWARTE DROOM
(mijn beleving)
Ik heb een aantal zware avonden achter de rug. Schuld hieraan is een zekere Ivo Senden.
Een vriend, wetend dat ik zeer geïnteresseerd ben in het “mijnleven in Limburg” bood mij een boek aan met het verzoek er mijn mening over te geven als ik het gelezen had. Ik stemde toe en dat heb ik geweten.
Getroffen door boeken als bijvoorbeeld “Butchers Crossing”, dus boeken die gaan over de hardheid van het bestaan en de beleving van het individu hiervan en deze thema’s ook in dit boek vermoedend, begon ik te lezen.
Ik moet zeggen: ik ben helemaal groggy gegaan. De manier waarop Ivo Senden de waarachtigheid, de hardheid, de kameraadschap, de trots en de saamhorigheid van de mijnwerkers heeft weten te beschrijven is ongemeen pakkend. Ik heb zelf het genoegen gehad (als zoon van een apotheker te Heerlen en toen medicijnbezorger-per fiets) te ervaren hoe ontzettend compact en hartelijk de mijnwerkersgezinnen naar binnen en naar buiten leefden. Je schoof aan bij de maaltijd en luisterde met open oren en mond naar de waar gebeurde dagelijkse verhalen. Je voelde je direct thuis bij deze mensen en raakte gemakkelijk bevriend met leeftijdgenoten. Karakter, discipline en levensvreugde, maar ook verdriet, was dagelijkse kost. Dit alles is door Ivo onnavolgbaar beschreven en dan te bedenken dat hij pas in de zeventiger jaren geboren is en alles heeft verzameld na uitgebreid onderzoek. Met zeer betrouwbare mensen die de gegevens, welke hij voor zijn boek gebruikte, aanleverden. En hij heeft duidelijk de betrouwbaarheid van alle verhalen getoetst.
- Zijn bronnen zijn dus perfect geweest
- Zijn intuïtief gevoel voor het mijnwerkersbestaan is geweldig
Kortom chapeau voor de buitengewone manier waarop hij de gang van zaken in de mijn bovengronds maar vooral ook ondergronds heeft beschreven.
Ook de georganiseerde structuur van mijn en kerk met voor- en nadelen wordt uitstekend verwoord. Dit boek verdient de aandacht van geheel Nederland. Vooral in deze tijd. Laten we niet vergeten dat deze mensen met inzet van alles wat ze hadden, hebben meegewerkt om Nederland er na de oorlog weer bovenop te helpen.
Dit boek geeft een prachtig beeld van inzet, kracht, liefde en kameraadschap en is een voorbeeld van hoe men samen iets bereikt.

Harry M.H.G.Cremers.

Recensie door: Harry Cremers