Recensie over: Bokkenrijders. De schande van Limburg (1)

Over de geheimzinnige bokkenrijdersbenden, die in de achttiende eeuw het Limburgse land en de naburige streken teisterden, is al veel geschreven. Fraaie romantische verhalen waarin het vliegen door de lucht op de rug van een bok en een verbond met de duivel een leuke plek kregen, oude overleveringen, en strakke, rechtshistorische verhandelingen. Dit boek, een eerste deel van een standaardwerk over de bokkenrijders, gaat uit van de processtukken, maar houdt er rekening mee dat onder marteling de meest fantastische verklaringen kunnen worden afgelegd. De auteur gaat als eerste in op de tegenstrijdigheden in de vele verklaringen, en weet daardoor tot de reële feiten te komen. Een enorm werk, nauwgezet verricht, duidelijke en zeer informatie. Behalve een bewijs dat ook goed wetenschappelijk werk op een prettig leesbare manier kan worden geschreven, is dit een mijlpaal in de bokkenrijders-geschiedenis. Het vervolgdeel verschijnt in november 2014.

Recensie door: NBD-Biblion / Drs. H.H.M. Meyer