Recensie over: De heer heeft goede zin vandaag!

Dementie verandert de persoon onherkenbaar en is voor de naasten een uiterst moeilijk proces. In dit boek, ten onrechte een roman genoemd, beschrijft de auteur de laatste levensjaren van zijn bijna honderd jaar geworden vader. Het is een aangrijpend verslag, waarin een ontroerend beeld wordt opgeroepen van een steeds dementere en hulpelozere vader, die voor alles, tot de meest elementaire levensverrichtingen aan toe, aangewezen is op hulp van anderen. Met veel werkelijkheidszin, mededogen en ook humor wordt vaders steeds kleinere wereld beschreven, zijn bijna uitsluitende gerichtheid op het concrete. Door alles en
boven alles treft de toon van de onvoorwaardelijke liefde van de zoon voor de vader, liefde die alles
verdraagt. Ambivalent is het beeld van de zorg waar naast oprecht medeleven wel eens te weinig fijngevoeligheid wordt getoond en een geest van bureaucratie kan heersen. Een meeslepend en met vaart geschreven verhaal, dat laat zien wat grote en oprechte liefde vermag en indruk maakt door de geest van liefde die eruit spreekt. Een bij uitstek positief getoonzet boek.

Recensie door: NBD Biblion