Recensie over: Veurvaajers

Dols
VEURVAAJERS: EEN CROSSMEDIALE
GESCHIEDENIS
VAN ZUID-LIMBURG IN TIEN
FAMILIEVERHALEN, 1780-
1980
Uitgeverij Leon Van Dorp
Ambitie kan ze niet ontzegd worden,
de Limburgse tweelingbroers
Chris en Stijn Dols. Onder hun
achternaam brachten ze sinds
2016 al meerdere ep’s en een
volwaardige cd uit met fijne Limburgse
folkpop. Maar dat valt allemaal
in het niet vergeleken met
het nieuwe VEURVAAJERS-project.
Daarin brengen ze niet slechts
tien uitstekende liedjes, die
onbetwist tot de beste behoren
die we van hen kennen, telkens
opgehangen aan een van hun
veurvaajers (voorvaders), maar
werken ze dat uit in een bijzonder
fraai, geïllustreerd boek, waarin
Chris Dols (in 2014 als historicus
cum laude gepromoveerd aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen)
de eigen familiegeschiedenis
beschrijft vanaf eind achttiende
eeuw tot nu. Zich omhoogwerkend
van landbouwers in het dorp
Munstergeleen tot een notabele
ondernemersfamilie in Maastricht,
vertelt VEURVAAJERS in feite de
geschiedenis van Zuid-Limburg aan de hand van de levensverhalen
van leden van de familie Dols
die hun sporen in het Limburgse
hebben achtergelaten. De nazaten
Chris en Stijn Dols vatten deze
geschiedenis niet slechts in woord
en beeld, met prachtige foto’s van
Roy Soetekouw, maar dus ook
in voortreffelijke liedjes die ook
buiten Limburg kunnen aanslaan.
Niet alleen omdat ze allemaal
naar het Nederlands zijn vertaald,
maar ook omdat ze een universeel
beeld schetsen van mensen die
hun gewone leven leiden en zich
ondertussen proberen omhoog
te werken. Pieter Wijnstekers

Recensie door: HEAVEN Magazine - Pieter Wijnstekers