Werkwijze

Wie een manuscript bij ons aanlevert, kan er op rekenen dat wij het zorgvuldig inhoudelijk beoordelen. Ook bekijken wij of het past binnen ons fonds. Indien wij positief beslissen, wordt een inschatting van de reële oplage gemaakt en de verkoopprijs vastgesteld.
Vervolgens bespreken wij met de auteur het verdere proces. Dat omvat onder meer (eind)redactie, opmaak en vormgeving, druk, PR, distributie en administratie.
De oplages van de meeste boeken zijn doorgaans niet zo hoog dat de uitgave kostendekkend is. In die gevallen dat er sprake is van een tekort, dient de opdrachtgever / auteur dit tekort aan te zuiveren. Indien gewenst zijn wij behulpzaam bij het benaderen van subsidieverstrekkers en/of sponsoren.
Vanaf 500 verkochte exemplaren worden royalty’s vergoed.
Alle afspraken worden vastgelegd in een contract.