Werkwijze

Manuscripten worden inhoudelijk beoordeeld en er wordt gekeken of zij passen in het fonds. Daarna wordt een inschatting gemaakt van de oplage en een redelijke verkoopprijs vastgesteld. Daarna berekenen wij wat de productiekosten zijn en wat de opbrengst is bij verkoop. Als deze berekening een tekort oplevert verwachten we dat de auteur een eigen bijdrage levert om het risico te spreiden. Natuurlijk willen wij de schrijver behulpzaam zijn met het zoeken naar fondsen om de benodigde financiën te verwerven. Als de calculatie een overschot toont, kan met de auteur overeengekomen worden, dat een bepaald percentage aan royalty’s wordt uitgekeerd.